NASZE PROJEKTY

W TRAKCIE OPRACOWANIA

 1. Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 (km 11+400,00 wg Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych) odcinek od węzła Świlcza (DK 4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

  Zakres prac obejmuje wykonanie projektów przebudowy i budowy sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi wraz z operatem wodnoprawnym na odprowadzenie wód opadowych i budowę urządzeń wodnych.
 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku węzeł drogowy w Chęcinach - Małogoszcz na odcinku od km 14+949 do km 25+198 (granica gm. Chęciny) długość około 10,25 km.

  Zakres prac obejmuje wykonanie projektów przebudowy i budowy sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi wraz z operatem wodnoprawnym na odprowadzenie wód opadowych i budowę urządzeń wodnych.
 3. Budowa zespołu 43 budynków jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie szeregowej, przy ul. Krzyszkowickiej w Wieliczce

  Zakres prac obejmuje wykonanie projektów budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, przyłączy wod-kan-gaz, wewnętrznych instalacji wod-kan-gaz-CO wraz z operatem wodnoprawnym na odprowadzenie wód opadowych i budowę urządzeń wodnych.
 4. Budowa parkingu przy ul. Krupniczej – Widok w Tarnowie

  Zakres prac obejmuje wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym.
 5. Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogami gminnymi ul. Kopernika i Kolejowa w Limanowej

  Zakres prac obejmuje wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej.
 6. Budowa dodatkowego węzła drogowego w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Wielicki - Węzeł Targowisko

  Zakres prac obejmuje wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej.
 7. Rozbudowa ulicy Bosackiej (z budową ronda) do połączenia z ulicą Wita Stwosza w Krakowie.

  Zakres prac obejmuje wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej.
 8. Budowa północnego obejścia Miechowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783.

  Zakres prac obejmuje wykonanie projektów przebudowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi oraz operatem wodnoprawnym na odprowadzenie wód opadowych i budowę urządzeń wodnych.
 9. Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z Al. Tarnowskich wraz z rozbudową ul. Tuchowskiej w Tarnowie.

  Zakres prac obejmuje wykonanie projektów przebudowy sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z operatem wodnoprawnym na odprowadzenie wód opadowych i budowę urządzeń wodnych.
 10. Budowa kanalizacji opadowej w ulicach Chrząstowskich, Świętojańskiej i Grabowskiego w Tarnowie.

  Zakres prac obejmuje wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z pompownią.
 11. Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A-4 Rrzeszów-Korczowa na odcinku: Radymno (bez węzła) – Korczowa, długości 22 km.

  Zakres prac obejmuje wykonanie operatu wodnoprawnego na dodatkowe odwodnienie dróg serwisowych.
 12. Budowa drogi łączocej ul.Bunscha z ul.Piltza w Krakowie.

  Zakres prac obejmuje wykonanie projektów budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z operatem wodnoprawnym na odprowadzenie wód opadowych i budowę urządzeń wodnych.
 13. Rozbudowa ul.Czerwone Maki w Krakowie.

  Zakres prac obejmuje wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej.
 14. Budowa kanalizacji opadowej w rejonie MOP Wirek w Rudzie Śląskiej.

  Zakres prac obejmuje wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej.

ZREALIZOWANE

 1. Przebudowa drogi gminnej w rejonie ul. Żuradzkiej w Olkuszu.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej.
 2. Budowa ulicy Porzeczkowej w miejscowości Tarnów.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci gazowej.
 3. Przebudowa ulicy Czarnowiejskiej w miejscowości Tarnów.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci gazowej.
 4. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Padykuły w Mielcu.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
 5. Budowa osiedla 75 domów mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Fijewskiego i ul. Kaskady w Katowicach.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej oraz wewnętrznych instalacji wod-kan-gaz-CO.
 6. Rozbudowa skrzyżowania ulic Piaszczysta - Matki Pauli Zofii Tajber-Białoprądnicka - Zielińska w Krakowie.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów przebudowy magistrali i sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej.
 7. Remont ul. Bandrowskiego w Tarnowie.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej.
 8. Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
 9. Rozbiórka istniejącej kolei linowej i budowa nowej, krzesełkowej kolei linowej w miejscowości Kasina Wielka.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów budowy wewnętrznych instalacji wod-kan-CO.
 10. Budowa i rozbudowa parkingów wraz z drogami wewnętrznymi; budowa i rozbudowa chodników w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej.
 11. Budowa budynku mieszkalnego przy ul.Kazimierza Odnowiciela w Krakowie.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy i budowy nowych przyłączy i instalacji wod-kan-gaz-C.O. dla potrzeb nowoprojektowanego budynku
 12. Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej w rejonie ul.Krzyżanowskiego w Krakowie.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej.
 13. Odwodnienie osiedla Aleja Kasztanowa w Spytkowicach.

  Zakres prac obejmował wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz budowę urządzeń wodnych.
 14. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wężerów, gmina Słomniki.

  Zakres prac obejmował wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz budowę urządzeń wodnych.
 15. Budowa dróg w dzielnicy Klikowa w rejonie ograniczonym ulicami Niedomicką, Klikowską i potokiem Klikowskim w Tarnowie.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej, operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód deszczowych i budowę urządzeń wodnych - wylotów.
 16. Przebudowa parkingu na Palenicy Białczańskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanym.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z istniejącej studni głębinowej oraz odprowadzenie wód deszczowych i oczyszczonych œścieków sanitarnych, budowę wewnętrznych instalacji wod-kan w budynkach obsługi.
 17. Przebudowa – zarurowanie istniejącego rowu odwadniającego w miejsœcowoœści Zbylitowska Góra.

  Zakres prac obejmował wykonanie operatu wodnoprawnego oraz projeku przebudowy (zarurowania) istniejącego rowu odwadniającego.
 18. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Karniów.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu wewnętrznych instalacji wod-kan, gaz, C.O., oraz projektu kotłowni.
 19. Rozwój Skawińskiego Parku Technologicznego – analiza odwodnienia przy wylocie W2 z kanalizacji w rejonie skrzyżowania dróg wewnętrznych PT SOG z drogą powiatową w Kopance.

  Zakres prac obejmował wykonanie analizy istniejącego systemu odwodnienia.
 20. Budowa ul.Ogrodowej w Bogorii.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz sieci gazowej.
 21. Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem.

  Zakres prac obejmował wykonanie operatu wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnej i szczególne korzystanie z wód.
 22. Odprowadzenie wód opadowych z terenu Zakładu Produkcji Cukierniczej JIW w Zakrzowie.

  Zakres prac obejmował wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.
 23. Przebudowa drogi krajowej nr 94 polegająca na budowie zatok autobusowych i chodnika oraz przejścia i sygnalizacji dla pieszych na wlocie podporządkowanym skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Krze.

  Zakres prac obejmował wykonanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód.
 24. Budowa instalacji do produkcji mieszanki betonowej składającej się z Betoniarki BP 1000 oraz silosa na cement o pojemności: 60 ton /50m3/ zlokalizowanej w miejscowości Bogoniowice, gmina Ciężkowice

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia nowoprojektowanego węzła betoniarskiego
 25. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Poskwitów o długości ok 900m

  Zakres prac obejmował wykonanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód.
 26. Rozbudowa ul. Dobrowolskiego w Krakowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów przebudowy istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej.
 27. Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Limanowa - Chełmiec” (chodnik przy drodze powiatowej 1551K od km 7+332 do km 9+414).

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu odwodnienia przedmiotowej drogi oraz wykonanie operatu wodnoprawnego związanego z budową chodnika.
 28. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2039K dz. nr 15 w m. Kokotów na teren działki nr 36 oraz zarurowania rowu na działce nr 36 w miejscowości Kokotów.

  Zakres prac obejmował wykonanie operatu wodnoprawnego i projektu zarurowania istniejącego rowu melioracyjnego.
 29. Rozbudowa ul. Rzyczyskiej w Zielonkach.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu przebudowy istniejącej sieci gazowej.
 30. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Niegoszowice.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu wewnętrznych instalacji wod-kan, gaz, C.O., oraz przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego.
 31. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 473 na odc. Od km 53+150 do 53+650 w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 granica województwa – Uniejów – Szadek – Łask.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów przebudowy istniejącej sieci wodociągowej kolidującej z nowoprojektowanym układem drogowym jak również budowy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia układu drogowego.
 32. Budowa ulicy Zielonej w Olkuszu (na odcinku od ul. Rabsztyńskiej do ul. Astrów) oraz łącznika do ul. Wapiennej w Olkuszu wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia nowoprojektowanego układu drogowego.
 33. Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Fijałkowskiego w Myślenicach.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia nowoprojektowanego układu drogowego jak również budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej.
 34. Przebudowa skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 388 w miejscowości Polanica

  Zakres prac obejmował wykonanie projektów przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej kolidującej z nowoprojektowanym układem drogowym jak również budowy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia układu drogowego oraz wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych.
 35. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na osiedlu Niwa w Nowym Targu.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia nowoprojektowanego układu drogowego oraz wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych.
 36. Odprowadzenie wód opadowych z terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Tomickiego w Krakowie.

  Zakres prac obejmował wykonanie operatu wodnoprawnego w celu aktualizacji decyzji wodnoprawnej na odprowadzenie wód opadowych do istniejącego rowu melioracyjnego.
 37. Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z terenu projektowanych budynków mieszkalnych, dróg wewnętrznych i terenów przyległych w miejscowości Zabawa na trasie Wieliczka – Niepołomice.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z projektowanych 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na osiedlu „Słoneczne Uroczysko”.
 38. Budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Pasternik w Wieliczce.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowy przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieci i przyłączy gazowych dla projektowanych 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na osiedlu „Wiśniowa Polana”.
 39. Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Dębowej i ul. Pasternik w Wieliczce.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowy przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieci i przyłączy gazowych dla projektowanych 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na osiedlu „Dębowe Wzgórze”.
 40. Stacja Paliw 761 PKN Orlen S.A. – Chożele, ul. Grunwaldzka.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz centralnego ogrzewania dla projektowanego pawilonu stacji paliw.
 41. Budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w miejscowości Tomaszowice.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz centralnego ogrzewania dla projektowanych budynków mieszkalnych.
 42. Budowa infrastruktury technicznej dla planowanego osiedla Ujazd w Bogorii.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia nowoprojektowanego układu drogowego, budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej dla przyszłej zabudowy mieszkalnej.
 43. Przebudowa – zarurowanie istniejącego rowu melioracyjnego R-4 zlokalizowanego w rejonie ul. Zgodnej w miejscowości Libertów.

  Zakres prac obejmował wykonanie operatu wodnoprawnego i projektu zarurowania istniejącego rowu melioracyjnego.
 44. Przebudowa parkingu przy cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Myślenicach.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego parkingu.
 45. Budowa łącznika drogi przy basenie wraz z remontem odcinka ul. Ogrodowej od km 0+400 do 0+500 w Myślenicach.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia nowoprojektowanego układu drogowego.
 46. Budowa drogi dojazdowej, miejsc postojowych, chodników na os. Na Stoku w rejonie bloków nr 35, 36, 40, 41 w Krakowie.

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego układu drogowego: budowy drogi dojazdowej, miejsc postojowych i chodników.
 47. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą wojewódzką nr 975 w m. Biskupice Radłowskie oraz budowa stanowiska do ważenia pojazdów.

  Zakres prac obejmował opracowanie operatu wodnorawnego na wykonanie urządzeń wodnych: rowów, przepustów i wylotów z kanalizacji oraz szczególne korzystanie z wód: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowów przydrożnych.

Copyright © 2016 Pracownia Inżynierska PROCARPATIA. Wszelkie prawa zastrzeżone