O NAS

Pracownia Inżynierska PROCARPATIA powstała w 2012 roku.

Posiadamy niezbędną wiedzę zdobytą w trakcie studiów na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej a także doświadczenie zawodowe zdobywane podczas prac projektowych w renomowanych biurach krakowskich, realizujących projekty na terenie całej Polski.

Posiadane wykształcenie, doświadczenie oraz wymagana znajomość Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zagadnień Planowania Przestrzennego i szeregu ustaw, rozporządzeń i polskich norm, pozwoliła nam, na uzyskanie w 2011 roku uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Współpraca z projektantami różnych branż, w tym architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej i elektrycznej gwarantuje wysoką jakość wykonania prac projektowych na etapie koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych wraz z niezbędnymi specyfikacjami i dokumentacją kosztorysową.

Do projektowania wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie specjalistyczne.

Mamy nadzieję, że nasze profesjonalne, a zarazem świeże podejście pozwoli na zrealizowanie kompleksowej dokumentacji projektowej spełniającej oczekiwania Inwestorów.

NASZE PROJEKTY

Budowa północnego obejścia Miechowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783.

Zakres prac obejmuje wykonanie projektów przebudowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej...

Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z Al. Tarnowskich wraz z rozbudową ul. Tuchowskiej w Tarnowie.

Zakres prac obejmuje wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej...

Budowa zespołu 43 budynków jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie szeregowej, przy ul. Krzyszkowickiej w Wieliczce.

Zakres prac obejmuje wykonanie projektów budowy sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowych oraz wewnętrznych instalacji wod-kan-gaz-CO...

Copyright © 2016 Pracownia Inżynierska PROCARPATIA. Wszelkie prawa zastrzeżone